close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست

Study of money laundering and Its effect on financial sector and


درباره سايت درباره سايت
نواندیشی در افغانستان(Rethinking in Afghanistan)
در عصری که جامعه ما با شروع کردن تلاشی عظیم و خیزشی گسترده بدنبال عصرطلایی گذشته و آینده می باشد ما بر آن شده ایم که با ایجاد پایگاهی در جهت افزایش سطح اطلاعات مدیریتی هموطنان، سهمی هر چند ناچیز در این راستا داشته باشیم. حال که شرایط در کشور عزیزمان افغانستان فراهم است و جوانان و مدیران ما شرایط لازم تحول در ایجاد محیط های کسب و کار امروزین را دارند، باید دلخوش باشیم که آینده با سرعت و شتابی دور از انتظار بهتر از گذشته به مدد خواهد آمد. وبلاگ مذکوردربرگیرنده موضوعات مدیریت، تجارت، رهبری، اقتصاد می باشد. امید که اندکی بتواند برایتان مفید واقع شود. هر نوع انتقادات و پیشنهادات سازنده شما، جهت بهتر شدن محتویات قابل قدراست . مرتضی رضایی

موضوعات موضوعات

مدیریت منابع انسانی

مدیریت اقتصادی و مالی

مدیریت تغییر

مديريت كسب و كار

مدیریت سرمایه و بازار بورس

حکایتها و خواندنی های مدیریتی


آرشيو آرشيو

بهمن 1394

مرداد 1391

تير 1391

خرداد 1391

ارديبهشت 1391

فروردين 1391

اسفند 1390

بهمن 1390

دی 1390

آذر 1390

آبان 1390

مهر 1390

شهريور 1390

مرداد 1390

تير 1390

خرداد 1390


نويسندگان نويسندگان

انجمن علمی مدیریت افغانستان: rezaee23@gmail.com (132)

مرتضی رضایی (0)


جستجوگر پيشرفته سايت

Study of money laundering and Its effect on financial sector and


Study of money laundering and Its effect on financial sector and

real economy of World and Iran

 

1A. Moghbel ba erz ,2 M.Rezaee , 3S.Baee

1Assistant Professor,Faculty of Management,University of Tarbiat Modares(Tehran,Iran

Coresponding Author

2M.Sc.Student In Commercial Management, University of Tarbiat Modares(Tehran,Iran)

Email:Morteza.Rezaee @Modares.ac.ir

3M.Sc.Student In Commercial Management, University of Tarbiat Modares(Tehran,Iran)

Email:Sanaz.Baee@Modares.ac.ir

Abstract

The phenomenon of corruption is the main and most important factor which influences and threatens the interests and economic development of a nation. The money laundering is a conversion process of black money and the money earned from illegitimate, illegal and felonious activities into clean, legitimate and legal money which is a part of unhealthy economic system. This conversion process creates an underground economy, unhealthy and non-efficient administrative system, dark financial system and an inactive vigilance system, which provides a perfect platform for money laundering process. Money laundering process has undesirable and widespread harmful effects which includes GNP reduction, tax evasion, capital defection from country for laundering, disruption in financial markets, increase in liquidity, increase in inflation, threats to economic and national security, accumulation of wealth and power in the hands of criminals and allow them to survive, reduction of willingness for investment in productive activities, weakening private sector, outbreak of corrupt government and existence of economic, social and political tensions in the society. Iran's economy also provides a suitable platform for money laundering process because of the economic system disorders, multiple economic decision and policy making centers, lack of supervision of Central Bank on monetary and financial flows of the country, interference in state sovereignty and policies, lack of vigilance in money transferring systems and free banking system and lack of codified rules in the country. In this paper, the authors sought to analyze the concept of money laundering and economic perspectives, their effects on various aspects of the society and also the analyses of the consequences of effective illicit income gain in Iran and worldwide, statute book and international documents. 

Key words:  money laundering, national economy, illicit income gain, economic-social effects of money launderi

 

بررسی اثر پولشویی بر بخش مالی و واقعی اقتصاد جهان و ایران

1عباس مقبل با عرض .2مرتضی رضایی. 3ساناز بائی

1استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت واقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس(تهران- ایران)

2نویسنده مسئول : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس (تهران ایران)

Morteza.rezaee@Modares.ac.ir

3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس (تهران ایران)

Sanaz.baee@Modares.ac.ir

چکیده:

 

فساد مالي به عنوان مهمترين پديده‌اي كه منافع ملي و توسعه اقتصادي را تهديد مي‌كند، شناخته شده است. پول‌شويي كه فرايند تبديل پول‌هاي كثيف ناشي از فعاليت‌هاي نامشروع، غيرقانوني و بزهكارانه به پول‌هاي تميز و دارايي‌هاي مشروع و قانوني است جزيي از يك نظام ناسالم اقتصادي است كه اقتصاد زيرزميني، نظام اداري ناسالم و غيركارآمد، نظام مالي غيرشفاف و فاقد سيستم نظارتي قوي، بستر مناسب را براي عمليات پول‌شويي فراهم مي‌نمايد. پول‌شويي داراي اثرات گسترده نامطلوب و زيانباري است كه كاهش GNP، فرار مالياتي، فرار سرمايه از كشور جهت تطهير، اختلال در بازارهاي مالي، افزايش نقدينگي، افزايش تورم، تهديد امنيت ملّي و اقتصادي كشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امكان ادامه حيات آنان، كاهش تمايل به سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي مولد، تضعيف بخش خصوصي، فاسدشدن حكومت و بروز تنش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه از جمله پيامدهاي مذموم پديده پول‌شويي است. اقتصاد ايران نيز به دليل بي‌نظمي نظام اقتصادي كشور، تعدد مراكز تصميم‌گيري و سياستگذاري اقتصادي، عدم نظارت بانك مركزي برگردش پولي و مالي كشور، تداخل نقش حاكميتي و تصدي‌گري دولت، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، آزادي سيستم بانكي و فقدان قوانين و مقررات مدون بستر مناسبي براي پديده پول‌شويي مي‌باشد. در این مقاله نویسندگان به دنبال تحلیل مفهومی پول‌شویی از منظر اقتصادی و آثار آن بر شؤون مختلف جامعه بوده و هم‌چنین بررسی پیامد های موثر تحصیل درآمد نامشروع در جهان و ایران همچنین قوانین موضوعه، اسناد بین‌المللی،‌ازجمله اهداف این مقاله می باشد.

واژه های گلیدی : پول‌شویی، اقتصاد ملی، تحصیل درآمد نامشروع ، آثار اقتصادی- اجتماعی پول‌شویی

 

مقدمه

حادثه ناهنجاری که طی چند دهه اخیر نه تنها در اقتصاد کشورها بلکه در اقتصاد جهانی ریشه ویرانگری دوانده و به یکی از آفت های حاد اقتصاد بین المللی و جدیدترین تهدید برای رشد و توسعه اقتصاد فرا ملی بدل شده است چیزی با عنوان پولشویی است.پدیده پولشویی یا پاک نمایی پول جهت قانونی و مشروع جلوه دادن درآمد و پول ناشی از فعالیت غیر قانونی به کار گرفته می شود طوری که دیگر امکان شناسایی و تفکیک آن از درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی ، موجود نمی باشد. این پدیده دارای آثار زیانبار اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی از جمله : آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد،تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی ،کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ، کاهش درآمد دولت ها،فاسد شدن ساختار حکومت ،بی اعتمادی مردم ، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور و ... در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با این پدیده در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و دستگاهای قضایی کشورها قرار گرفته است.

هدف این مقاله بررسی آثار مهم این پدیده در اقتصاد ایران و جهان می باشد.چرا که پولشویی، تلاش های بین المللی برای ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی را با شکست روبرو می کند و مانع توسعه اقتصاد های ملی می شود.در واقع این پدیده عملیات بازارها را مختل می کند.معاملاتی که برای مقاصد پولشویی انجام می گیرد می تواند تقاضا برای نقدینگی را افزایش دهد، نرخ بهره و ارز را بی ثبات کند،به رقابتی غیر عادلانه منجر شود و تورم را در کشور هایی که مجرمان در آن فعالیت می کنند به شدت افزایش دهد.لذا با توجه به آثار مزبور و ویژگی های این پدیده همچون جهانی بودن، انعطاف پذیری و ... همچنین حجم قابل توجه پول های شسته شده (سالانه 5% تولید نا خالص داخلی جهان ) و گسترش روز افزون پدیده پولشویی، انجام این پژوهش و سپس تدوین قوانین جامع برای مبارزه با آن ضرورتی انکار نا پذیر می نمود.

 

تعاریف پولشویی از منظر جامعه بین الملل و ایران

پولشویی جریان پنهان سازی درآمدهای غیر قانونی و مجرمانه است.این پدیده به صورت های زیر تبین گشته است.

دستور العمل کمیسیون اروپایی مصوبات مارس 1990

تبدیل و جا به جا کردن یک دارایی با هدف پنهان کردن سرچشمه غیر قانونی آن دارایی، یا کمک به هر شکل که با چنین بدهکاری سر کار داشته باشد[1].

پیمان نامه شورای اروپایی مصوب اوت 1990

تحصیل، تملک یا استفاده از دارایی های به دست آمده از منابع غیر قانونی ،و نیز هر گونه مشارکت ، مباشرت، دسیسه چینی برای ارتکاب ، اقدام به ارتکاب ، یا کمک ترغیب، تسهیل وپنهان کاری هر گونه جرم مرتبط با پولشویی.

تعریف پولشویی به موجب قانون مذکور  شامل سه جزء است که به شرح زیر ذکر می شود:

الف- تحصیل:  نگه داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب به جرم به دست آمده است.

ب- تبدیل: مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج - اخفا: پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی،منشا،منبع،حمل،نقل و انتقال،جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طورمستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تعاریف فوق در واقع بر گرفته شده از تعریف ارائه شده پیمان نامه وین مصوب 19 دسامبر است[2]، با این تفاوت که در پیمان نامه وین ، تنها پول های به دست آمده از جرائم سازمان یافته و به ویژه مواد مخدر به عنوان دارایی حاصل از فعالیت های مجرمانه عمدتا مد نظر بوده است.

سپس درسال 2000 در پالرمو ایتالیا،کنوانسیونی به تصویب رسید که مکمل کنوانسیون 1988 محسوب می شود.در این کنوانسیون، پولشویی علاوه بر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر  به سایر جرائم از قبیل : قاچاق کالا،فحشا،ارتشا، فساد اقتصادی و فرار مالیاتی تسری یافت. هم اکنون نیز کشورهای پذیرفته شده در سازمان تجارت جهانی (WTO) قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسانده اند.[1] Commission of the European Communities: Proposal for a Council Directive on Prevention of Use of the Financial system for the purpose of Money Laundering, and Explanatory Memorandum. March 23,1990 Source : House of Lords Select Committee on the European Communities, Money Laundering, HL Paper 6,1990-91,P 3

[2] United Nation Convention Against LLLicit Traffic Drugs and Psychotropic Substance, Adopted in Vienna on Dec.19,1998,p4

 

سازمان بین المللی پلیس کیفری[1]

هر نوع عمل و اقدام به عمل برای مخفی کردن و یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع  به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند.


 

 

انواع پولشویی

پدیده پولشویی در هر کشور الزاما به عواید به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود.در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مورد نظر منتقل و در آنجا شسته شود. بنابراین، تعریف پولشویی شامل آن بخش از عواید حاصل از جرائم رخ داده در یک کشور مفروض که برای شسته شدن در دیگر نقاط جهان از آن خارج می شود، نیز می باشد با این  دیدگاه پولشویی را می توان به 4 نوع زیر بر شمرد :

1)    پولشویی درونی

که شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه و انجام شده ، در داخل خاک یک کشور، که در همان کشور نیز شسته شود.

2)   پولشویی بیرونی

شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده  در سایر کشورها،که در خارج از کشور تطهیر شسته می شود.

 

3)   پولشویی مهار شونده

شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطیر می شود.این گونه از پولشویی با عنوان صادر شونده نیز شناخته میشود.

 

4)   پولشویی وارد شونده

شامل پولهایی از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط جهان بدست آمده است و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می شود.

 

 

 

مراحل پولشويي

پولشويي فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي - سياسي يك كشور فراتر برود.

براساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشا غيرقانوني آن، ظاهري قانوني مي يابد. به طوركلي فرايند پولشويي داراي سه مرحله به صورت زير است[1]:

جايگذاري[2]

اولين مرحله از فرايند پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است كه يا براي سپرده گذاري در موسسات مالي خارجي به بيرون از مرزها انتقال داده مي شود و يا براي خريد كالاهاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپيما، فلزات و سنگهاي قيمتي به كار مي رود. يا به صورت سپرده گذاري در بانكهاي داخلي يا ديگر موسســات مالي رسمي و غيررسمي صورت مي گيرد.

لايه چيني[3]

اين مرحله كه درواقع جداسازي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه از منشا يا فعاليتهاي موجــــود آن است ازطريق ايجاد لايه هاي پيچيده اي از معاملات يافتن و انتقال مالي چندگانه با هدف مبهم ساختن فرايند حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرفهاي اصلي معامله و ناممكن كردن ردگيري منشا عوايد مزبور صورت مي گيرد.

يكپارچه سازي[4]

آخرين مرحله در فرايند پولشويي يكپارچه سازي يا فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود عوايد شسته شده با استفاده از طرحهاي يكپارچه سازي، به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي مي شود كه بازگشت به سيستم مالي، وجوه شكل و ظاهري قانوني يافته است. فرايند پولشويي ممكن است به صورت جداگانه و متمايز يا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگي استفاده از اين مراحل به سازوكارهاي موجود براي پولشويي و شرايط سازمانهاي مجرم بستگي دارد. طبق توضیحات داده شده شناسایی کانون های بحرانی فرآیند پولشویی و مراحل ترتیبی این فرایند به صورت شکل شماره1و 2 در زیر نشان داده شده است.[1] Morais,H.V.(2002).’The War Against Money Laundering, Terrorism. And the Financing of Terrorim;Lawasia Journal 2002:pp.1-33.p8

[2] Placement

[3] Layering

[4] Integration

 

 

بدلیل مراحل داوری این مقاله از گذاشتن متن کامل مقاله معذورم اما در اولین فرصت متن اصلی را در وبلاگ قرار میدهم

             با تشکر

رضاییارسال شده در : چهارشنبه 15 تير 1390 - توسط : انجمن علمی مدیریت افغانستان: rezaee23@gmail.com
بازديد : 278 بار نظر دهيد! [ ]

مرتبط باموضوع :نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • خرید وی پی ان

  سرور اختصاصی ایران

  پایان نامه کامپیوتر

  چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

  تور آنتالیا

  خرید گیفت کارت ایکس باکس

  صرافی در تورنتو

  انجام تحقیق دانشجویی

  فروشگاه اینترنتی لباس

  خرید جم کلش

  خرید جم کلش رویال

  دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  پايان نامه کشاورزي

  طراحی سایت

  دانلود مقاله معماری

  دانلود مقاله معماری

  دانلود مقاله معماری

  دانلود آهنگ جدید

  درج آگهی رایگان

  دانلود پروژه و پایان نامه

  دانلود فیلم

  تصفیه آب معصومی

  عکس نوشته عاشقانه

  خريد تاپ تيشرت شلوار

  کالای خواب

  خرید ساعت مچی

  تور لحظه آخری

  تور کیش

  غذای کنسرو شده

  ویتامین ب 12

  منابع نیاسین

  خشک کن فرش

  متخصصان و دانشجویان افغانستانی دانشگاه آزاد قم
 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95